GYIK

Nem korai-e kisgyermekkorban nyelvet tanulni?

 Anyanyelvünket születésünk pillanatától kezdve tanuljuk, sőt, egyes tanulmányok szerint már az anyaméhben kialakul a nyelvi kompetenciánk. Képzeljünk csak el például egy családot, mondjuk Svájcban, ahol nem ritka jelenség az, hogy az anya németül, az apa pedig franciául vagy olaszul beszél a gyermekéhez. Vajon nekik eszükbe jut-e, hogy korai, hogy csemetéjük mindkét nyelvet ismerje már egészen korai életszakaszban? Nem.

A Helen Doron módszer a kisgyermek azon természetes képességére épít, hogy 6 éves koráig bármilyen nyelvet — akár többet is párhuzamosan –- könnyedén, erőlködés nélkül, anyanyelvi módon és szinten tud elsajátítani. Mivel a Helen Doron módszer ehhez maximálisan alkalmazkodik, ezért minél korábban kezdi el a gyermek az angol nyelv elsajátítását, annál inkább érzi azt második anyanyelvének. Olyan képesség ez a gyermekeknél, ami valóban csak néhány évig tart, ezért ennek a lehetőségnek a kiaknázására csak ez a korai életszakasz áll rendelkezésre.

 

A sokat hallott angol kiejtés nem fogja befolyásolni gyermekem anyanyelvi beszédfejlődését?

 Egyes szülők valóban attól tartanak, hogy a korai nyelvtanulás befolyással lehet a gyermek beszédfejlődésére. De ők nem tudják, hogy a kisgyermek élete első 6 évében akcentus nélkül képes elsajátítani bármilyen nyelvet. Míg a tökéletes magyar kiejtést elsősorban a szüleinek és a környezetének, úgy az angol kiejtést a tananyagunkhoz tartozó hanganyagoknak és kiváló oktatóinknak köszönhetően tanulja meg. A módszer kulcsfontosságú eleme a hanganyagok napi rendszerességű hallgatása, amely –- mesterséges (de jól működő) anyanyelvi környezetet teremtve — biztosítja, hogy a gyermek minden nap találkozzon az angol nyelvvel, és így sajátítsa el a tökéletes angol kiejtést.

 

Össze fogja-e keverni a gyermekem a két nyelvet?

 A gyermek egy nyelvet elsősorban személyekhez és helyszínekhez köt. Míg otthon, az óvodában, iskolában azt szokja meg, hogy magyarul beszélnek hozzá, és hogy magyar kérdésekre magyarul válaszol, úgy azt is villámgyorsan megszokja, hogy nálunk a nyelviskolában csak angol szót hall, és természetes számukra, hogy angolul feltett kérdésekre angolul reagálnak. Tehát a gyermekek mindig olyan nyelven válaszolnak, amilyen nyelven a kérdés elhangzott.

Érthető módon a nyelvtanulás korai szakaszában előfordulhat, hogy ha a gyermek még az egyik nyelvből nem rendelkezik elegendő szókinccsel, így az eszébe éppen nem jutó szavakat esetleg a másik nyelv szavaival helyettesíti. De ahogy a nyelvtudása gyarapszik, úgy ez fokozatosan el is tűnik.

 

Képes-e a gyermekem arra, hogy 45 percen keresztül figyeljen a foglalkozásokon?

 Természetesen tudjuk, hogy a kisgyermek koncentrációs ideje nagyon rövid, vagyis egy dologra csak néhány percig képes fókuszálni, ezért a foglalkozásokat életkorukhoz és képességeikhez igazítottuk. A legkisebbek figyelmét kezdetben csak 3-4 percen keresztül fókuszáljuk egy-egy feladatra, majd igyekszünk egy más jellegűvel lekötni őket. A szedatív (vagyis az „ülős” pl. rajzolás, kirakózás, társasjáték) és a kinesztetikus (vagyis „mozgásos” pl. ének-tánc, mutasd meg, szaladj oda) feladatokat tudatosan váltogatja a módszer, így a gyerek figyelme, reményeink szerint egy pillanatra sem lankad.

 

Kell-e a szülőnek angolul tudnia ahhoz, hogy beírassa gyermekét?

 Természetesen nem. Mivel a szülők 3-4 éves korig jelen lehetnek az órákon, nemcsak bátorítani, támogatni tudják a gyermeküket, hanem követni is a tananyagot és a gyermek fejlődését. Az idősebbek, akik már megszokták nyelviskolánk és a tanórák körülményeit, tapasztalatunk szerint jobban tudnak figyelni oktatóinkra, ha a szülők a közösségi szobában várják meg őket.  A szülőknek az az egyetlen „feladatuk”, hogy lehetőséget adjanak gyermeküknek a napi rendszerességű hanganyag meghallgatására, történjen az akár a fürdőszobában, az autóban vagy épp (uram bocsá’) vacsora közben.

 

Van-e lehetőség kiegészíteni a tanfolyamon tanultakat?

          Célunk, hogy a gyermek minél többször találkozzon az angol nyelvvel és megszeresse azt. A hozzánk járó kisdiákok Kangi Club belépési kódot kapnak, amely elérést biztosít az azonos nevű weboldalra, ahol számtalan online angol játékot találnak, és az órán tanultakat is gyakorolhatják. Ezen kívül mesékhez, dalokhoz (YouTube – Helen Doron Song Club), telefonos aplikációkhoz kapnak hozzáférést, így több fórumon is barátkozhatnak a nyelvvel. De természetesen nem megszállottan képzeljük el mindezt: ha a barátok jeleznek, akkor irány a játszótér és az önfeledt kikapcsolódás! 🙂

 

Milyen szinten sajátítja el az angol nyelvet a gyermekem néhány év tanulás után?

 Azt gondoljuk, hogy senkit nem az érdekel, hogy gyermeke naponta, havonta vagy netán évente hány szót tanul majd meg angolul (bár erről is folyamatosan tájékoztatunk minden szülőt), hanem hogy milyen gyorsan képes a tanultakat a mindennapi életben használni.

Mivel a Helen Doron módszer egy anyanyelvi módszer, így a gyermekével már a kezdetektől KIZÁRÓLAG ANGOLUL beszélünk a foglalkozások alatt. Sohasem fordítunk magyarra dolgokat, és még akkor is angol nyelven reagálunk, ha valaki egy magyar kérdést tesz fel. Ezért a gyermeke számára gyorsan természetessé válik, hogyha hozzánk érkezik, akkor „csak angolul beszél és ért a tanár néni”, így kénytelen ő is angolul megszólalni.

Mivel az első években csak a beszélt nyelvet tanítjuk, így az eredményeket gyorsan látni fogja. Ezen kívül a hagyományos tananyagot olyan szituációs feladatokkal is kiegészítettük, mint pl. a vásárlás vagy az éttermi rendelés. Így gyermeke mindennapi kommunikációs helyzeteket is gond nélkül képes majd megoldani.

A hozzánk járó gyerekek 2-3. osztályos koruktól gyermeknyelvvizsgát tehetnek (Cambridge Young Learners Exams: Starters -> Movers -> Flyers) a British Council jóvoltából a nyelviskolánkon belül. A nyelvvizsgáknak bár tétje nincs, de nagyban erősítik a gyerekek önbizalmát.

 

Jó előkészítő lehet ez az általános iskolai angol órákra?

 Nemcsak előkészítő, sokkal több annál! Amennyiben óvodás korban kezdi gyermeke a tanulást nálunk, 5-6. osztályos korára már olyan nyelvi szintet ér el, hogy az alapfokú nyelvvizsgának megfelelő (A2-B1) Cambridge gyermeknyelvvizsgát tehet. Éppen ezért azt szoktuk javasolni, hogy amennyiben gyermeke itt kezdi a nyelvtanulást, iskolakezdéskor érdemes akár egy második idegen nyelvet választania. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a gyermekek, akik nálunk tanulták az angol nyelvet, jóval könnyebben, gyorsabban és természetesebben sajátítják el az iskolában a 2. idegen nyelvet. Ezen kívül, mivel itt, a Helen Doron nyelviskolában gyermeke rengeteg pozitív megerősítést, bátorítást kap, így sikerélménye lesz a nyelvtanulással kapcsolatban, így minden bizonnyal bátrabban szólal majd meg egy második idegen nyelven is.

 

Gyermekem kevésbé sikeres az általános iskolában az angol nyelvi órákon. Segíthet-e ez a módszer abban, hogy motiválttá váljon a nyelvtanulással kapcsolatban?

 Az általános iskolákban a leggyakoribb probléma az, hogy túl sok gyermek van egy csoportban, és sajnos eszközök és lehetőségek híján gyakran még mindig a „poroszos”, frontális módszerrel tanulnak. Az iskolai tanórákon kevés lehetőség nyílik a beszédkészség fejlesztésére, az érdekes, változatos feladatokra, a pozitív megerősítésre.

A Helen Doron foglalkozásokon a szeretetteljes légkör, a rengeteg játék és bátorítás oldja a gyermekek gátlásait. A 4-8 fős csoportokban egy 45 perces óra folyamán számtalan lehetőséget és motivációt kap gyermeke a szóbeli megnyilvánulásra, így gyorsan természetessé válik számára, hogy idegen nyelven szólaljon meg (felelés, házi feladat és stressz nélkül).

 

Miért kell a hanganyagot rendszeresen hallgatni?

 A tananyaghoz tartozó aktuális hanganyag rendszeres hallgatásával mesterséges anyanyelvi környezetet teremt gyermeke számára, amely számos előnnyel jár:

  • Gyermeke napi szinten hallja az angol nyelvet, mintha egy „dadus” beszélne hozzá nap mint nap.
  • Kizárólag angol anyanyelvűek verselnek, énekelnek, beszélnek a hanganyagban, amely biztosítja, hogy gyermeke akcentus nélkül sajátíthassa el a nyelvet.
  • A napi rendszerességgel hallott mondatokat, állandósult szókapcsolatokat, nyelvi szerkezeteket, szókincset és intonációt a hozzánk járók észrevétlenül sajátítják el.
  • Összehasonlítva a hanganyagot nem használó gyerekekkel, gyorsabban és maradandóbban épülnek be az órán tanultak.